home

Contractual Research Reports

C-Series

 

Peer-reviewed reports are marked with *

2017 2016 2015 2014 2013 201220112010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995 - 1994 - 1993 - 1992 - 1991 - 1990

C20:02 Veiðigjöld Samherja á Íslandi og í Namibíu (.pdf)

C20:01 Áhrif kolefnisgjalds á eldsneytisnotkun fyrirtækja (.pdf) *

2019

C19:06 Siglingar á Norðurslóðum (.pdf) *

          English Summary: Unlikely that transport over the Arctic provides a basis for a transhipment port in Iceland

C:19:05 Náttúrvernd og byggðaþróun: Áhrif verndarsvæða á grannbyggðir (.pdf) *

C19: 04 Mat á umhverfiskostnaði af Hólasandslínu 3 (.pdf) *

C19:03 Áhrif kolefnisgjalds á eldsneytisnotkun heimila (.pdf) *

C19:02 Fyrirkomulag lyfsölu á Íslandi (.pdf) *

C19:01 Þjóðhagsleg áhrif hvalveiða (.pdf) *

2018

C18:08 Áhrif friðlýstra svæða á framleiðslu og atvinnu í næsta umhverfi (.pdf) *

C18:07 Virði lax og silungsveiða (.pdf) *

C18:06 Áhrif áfengis á þjóðarhag 

C18:05 Áhrif sykurneyslu á þjóðarhag 

C18:04 Áhrif fluglestar á byggð á Suðurnesjum *

C18:03 Öryggi á almennum markaði með rafmagn (.pdf) *

C18:02 Færniþörf á vinnumarkaði (.pdf)

C18:01 Áhrif samningsins um Evrópskt efnahagssvæði á íslenskt efnahagslíf  (.pdf)

2017

C17:07 Umsvif lífeyrissjóða í íslensku efnahagslífi (.pdf)

C17:06 Áhrif afnáms tolla og vörugjalda á verðlag (.pdf)

C17:05 Þjóðhagsleg áhrif reykinga á Íslandi (.pdf)

C17:04 Kostnaður vegna alþjónustu í póstflutningum (.pdf)

C17:03 Ábúðarjarðir í ríkiseigu (.pdf)

C17:02 Samanburður á þjóðhagslegum kostnaði rafbíla og bensínbíla (.pdf)

C17:01 Ísland og loftslagsmál (.pdf) 

2016

C16:04  Eftirspurn íslenskra heimila eftir rafmagni (.pdf)

C16:03  Frumvarp um námslán og námsstyrki(.pdf)

C16:02  Rammaáætlun og þjóðhagsleg afkoma virkjana(.pdf)

C16:01  Notendastýrð persónuleg þjónusta, kostnaðar- og ábatagreining (.pdf)

2015

C15:05 Kostnaðar-ábatagreining á alhliða flugvelli í Hvassahrauni, Frumathugun (.pdf)

C15:04 Mjólkurvörurframleiðsla á Íslandi - Staða og horfur (.pdf)

C15:03 Efnahagsleg áhrif af styttingu framhaldsnáms (.pdf)

C15:02 Þjóðhagsleg staða og þróun íslensks áliðnaðar (.pdf)

C15:01 Auðlindarenta og nærsamfélagið. (.pdf)

2014

C14:02 Kostnaður og ábati af smíði nýs Landspítala (.pdf)

 

2013

C13:04. Comparison of costs of different methods of administering Herceptin (trastuzumab). (.pdf)

C13:03 Þjóðhagsleg áhrif sæstrengs. (.pdf)

C13:02 Aðlögunarsamningur ríkis og garðyrkjubænda. (.pdf)

C13:01 Breyting á fjölda ríkisstarfsmanna í kjölfar efnahagshrunsins. (.pdf)

 

2012

C12:06 The financial strength of the deposit guarantee schemes in the EU and Iceland. (.pdf)

C12:05 Opinber framlög til sjálfstætt rekinna grunnskóla og leikskóla. (.pfd)

C12:04 Kostnaður við umferðarslys árið 2009 (.pdf)

C12:03  Áhrif þess að hækka virðisaukaskatt á gistiþjónustu. (.pdf)

C12:02  Áhrif þess að lækka höfuðstól húsnæðislána um 10-25%. (.pdf)

C12:01  Útgerð smábáta: Krókabátar og línuívilnun. (.pdf)

 

2011

C11:08  Greinargerð um afföll íbúðalána við stofnun nýju bankanna og kostnað við niðurfærslu lána. (.pdf)

C11:07  Staða og horfur svínaræktarinnar - Ísland og Evrópusambandið. (.pdf)

C11:06 Beint og óbeint framlag áliðnaðar til landsframleiðslu. (.pdf)

C11:05  Fyrirtækjaaðskilnaður á rafmagnsmarkaði. (.pdf)

C11:04  Hagfræðileg greining á nýtingu vatns. (.pdf)

C11:03  Þróun á húsnæðismarkaði og samanburður við önnur lönd. (.pdf)

C11:02  Áhrif tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu á komur erlendra ferðamanna. (.pdf)

C11:01  Fjárhagslegur aðskilnaður fiskveiða og vinnslu: Kostir og gallar. (.pdf)

 

2010

C10:08  Gjaldtaka fyrir notkun samgöngumannvirkja. (.pdf)

C10:07  Opinber framlög til sjálfstætt rekinna grunnskóla og leikskóla. (.pdf)

C10:06  Notendastýrð persónuleg aðstoð og kostnaður við þjónustu við aldraða og fatlaða. (.pdf)

C10:05  Staða og horfur garðyrkjunnar: Ísland og Evrópusambandið. (.pdf)

C10:04  Skilvirkni markaða fyrir aflaheimildir. (.pdf)

C10:03  Áhrif Keflavíkurflugvallar og Ásbrúar á atvinnuástand á Suðurnesjum. (.pdf)

C10:02  Þjóðhagsleg áhrif hvalveiða. (.pdf)

C10:01  Ástand og horfur á húsnæðismarkaði. (.pdf)

 

2009

C09:05  Potential and economics of wetland restoration as climate change mitigation activity in Iceland. 

C09:04  Íslensk bú í finnsku umhverfi.

C09:03  Verðmyndun á raforku til garðyrkjubænda.

C09:02  Samantekt um greinargerðir vegna Icesave-skuldbindinga. (.pdf)

C09:01  Fjöldi starfa og afleidd störf í landbúnaði. (.pdf)

 

2008

C08:08  Hagfræðileg úttekt vegna tillagna um nýtt örorkumat og aukna starfsendurhæfingu. 

C08:07  Möguleikar Íslendinga á þróunarsamvinnu í Karíbahafi. (.pdf)

C08:06  Rekstrarumhverfi á lyfjamarkaði.

C08:05  Spá um þörf fyrir leikskóla og grunnskóla á Seltjarnarnesi.

C08:04  Launamunur karla og kvenna. Rýnt í rannsóknir. (.pdf)

C08:03  Fjárhagsleg staða hafna. (.pdf)

C08:02  Ástand og horfur í verslun á Íslandi.

C08:01  Mat á þjóðhagslegum kostnaði landbúnaðar á Íslandi

 

2007

C07:12  Áhrif aflasamdráttar í þorski á fjárhag sveitarfélaga. (.pdf)

C07:10  Staða neytendamála á Íslandi. Hagfræðileg umfjöllun. (.pdf)

C07:09  Þjóðhagsleg áhrif aflareglu. (.pdf)

C07:06  Forgangsröðun fjárfestinga í innviðum. II (.pdf)

C07:05  Hlutur sjávarútvegs í þjóðarbúskapnum. (.pdf)

C07:04  Kostnaður og ábati Hafnfirðinga af hugsanlegri stækkun álvers. (.pdf)

C07:03  Áhrif stækkunar álversins í Straumsvík á tekjur Hafnarfjarðarbæjar og atvinnulíf í bænum. (.pdf)

C07:02  Kostir og gallar upptöku evru sem gjaldmiðils á Íslandi. (.pdf)

C07:01  Úttekt á rökstuðningi fyrir afgreiðslu umsóknar um greiðsluþátttöku er varðar sérlyfið Strattera við athyglisbresti og ofvirkni (ADHD).

 

2006

C06:04  Hagstjórnarumhverfið og sambýli atvinnuvega. (.pdf) 

C06:03  Markmið landbúnaðarstefnunnar: Þrjár mögulegar leiðir. (.pdf)

C06:02  Áhrif raungengis á ferðaþjónustu. (.pdf) 

C06:01  Spá um vinnuaflsþörf í heilbrigðiskerfinu. (.pdf)

 

2005

C05:04  Þjóðhagsleg áhrif álverksmiðju Fjarðaáls á Reyðarfirði. (.pdf)

C05:03  Forgangsröðun í samgöngum. (.pdf)

C05:02  Spálíkan um eftirspurn eftir þjónustu Íslandspósts. (.pdf)

C05:01  Samanburður á beinni gjaldtöku og samfélagslegum kostnaði við flutninga. (.pdf)

 

2004

C04:10  Reiknilíkan og nemendafjöldi framhaldsskóla. (.pdf)

C04:09  Hagstærðir VR - Skýrsla um þróun félagafjölda, launa, atvinnuleysis og tekjudreifingar á árunum 1987-2003. (.pdf)

C04:08  Hvernig skal ákvarða hagræðingarkröfu fyrir dreifiveitur á Íslandi. (.pdf)

C04:07  Kostnaðargreining á heilbrigðisþjónustu. (.pdf)

C04:06  Lax- og silungsveiði á Íslandi. Efnahagsleg áhrif. (.pdf)

C04:05  Fjármögnunarmöguleikar fyrir Lýðheilsustöð. (.pdf)

C04:04  Hagræn stefnumótun fyrir Húnaþing vestra. (.pdf)

C04:03  Samanburður á matvælaverði á Íslandi, Norðurlöndunum og ríkjum Evrópusambandsins. (.pdf)

C04:02  Mat á þjóðhagslegri hagkvæmni Vestmannaeyjaganga. (.pdf)

C04:01  Eftirlitsiðnaðurinn á Íslandi – kostnaður og ábati. (.pdf)

 

2003

C03:08  Flug- og ferðaþjónusta á Íslandi: Umfjöllun í tilefni af beiðni Ryanair um lækkun gjalda á Keflavíkurflugvelli. (.pdf)

C03:07  Menntareikningar.

C03:06  Áhrif rýmri veðheimilda Íbúðarlánasjóðs á húsnæðisverð og hagstjórn. (.pdf)

C03:05  Áhrif siglinga á Jökulsám á atvinnu í Skagafirði og þjóðarhag. (.pdf)

C03:03  Einkavæðing á Íslandi 1992-2003. (.pdf)

C03:04  Kostnaður vegna reykinga á Íslandi árið 2000. (.pdf)

C03:02  Aðstæður á sementsmarkaði á Íslandi. (.pdf)

C03:01  Fólk og fyrirtæki: Um búsetu og starfsskilyrði fyrirtækja á landsbyggðinni - Skýrslan kom út í bókarformi sjá B03:01

 

2002

C02:04  Kostnaður og ábati kerfisbundinnar skimunar eftir krabbameini í ristli og endaþarmi. (.pdf)

C02:03  Samkeppnisstaða land- og sjóflutninga. (.pdf)

C02:02  Auðlindagjald og skatttekjur ríkisins. (.pdf)

C02:01  Stytting grunn- og framhaldsskóla. (.pdf)

 

2001

C01:05  Fjárstreymi í samgöngum.

C01:04  Auðlindagjald og skatttekjur ríkisins. (.pdf) 

C01:03  Greinargerð um efnahagslega og samfélagslega þætti matsskýrslu um álver í Reyðarfirði. (.pdf) 

C01:02  Greinargerð um efnahagslega og samfélagslega þætti matsskýrslu um umhverfisáhrif Kárahnjúkavirkjunar. (.pdf)  

C01:01  Reykjavíkurhöfn; Efnahagslegt vægi og umhverfi. (.pdf)

 

2000

C00:03  Samgöngulíkan fyrir Ísland: Samgöngur á Íslandi í lok 20. aldar. (Transport Model for Iceland: Interim Report No. 2)  

C00:02  Könnun á flutningum eftir vegakerfinu: Áfangaskýrsla nr. 5. (Goods Transport Survey: Interim Report No. 5). (.pdf) 

C00:01  Vöruflutningar á íslenskum þjóðvegum í aldarlok. (Goods Transport on Icelandic Roads). (.pdf)

 

1999

C99:11  Þjónustugjöld í flugi. (User Charges for the Icelandic Civil Aviation Authority). (.pdf) 

C99:10  Framleiðni íslenskra atvinnuvega (Productivity in Iceland). (.pdf) 

C99:09  Kjaravísitölur Verzlunarmannafélags Reykjavíkur,1990-1999 (Wage Indices for VR, 1990-99). (.pdf) 

C99:08  Samanburður á lífskjörum á Íslandi og í Danmörku (Comparison of Standards of Living Between Iceland and Denmark). 

C99:07  Discarding Catch at Sea. (.pdf) 

C99:06  Implications of Responsible Post Harvesting Practices on Responsible Fishing. (.pdf) 

C99:05  Samgöngulíkan fyrir Ísland: Áfangaskýrsla nr. 1 (Transport Model for Iceland: Interim Report No. 1). 

C99:04  Kostnaður vegna slysa á börnum á Íslandi. 

C99:03  Könnun á flutningum eftir vegakerfinu: Áfangaskýrsla nr. 4 (Goods Transport Survey: Interim Report No. 4). 

C99:02  Áhrif kvótaeignar á verðmæti sjávarútvegsfyrirtækja. (.pdf) 

C99:01  Samgöngulíkan fyrir Ísland: Forgangsröðun hafnarframkvæmda.

 

1998

C98:11  Fjármögnunarleiðir heilbrigðisþjónustu.

C98:10  Tölfræðileg greining á alvarlegum umferðarslysum á Íslandi 1970-1997 (Analysis of Serious and Fatal Traffic Accidents in Iceland, 1970-97). (.pdf) 

C98:09  Yfirlit yfir ritaðar heimildir um hagnýtingu náttúruauðlinda og gjaldtöku fyrir nýtingu þeirra.

C98:08  Samgöngulíkan fyrir Ísland: Upplýsingar um samgöngur á Íslandi (Transport Model for Iceland: Information on Transport Data). (.pdf) 

C98:07  Kostnaður vegna sjóslysa á Íslandi (Cost of Accidents at Sea in Iceland). 

C98:06  Framfærslukostnaður og lögheimilisflutningar íslenskra námsmanna. (.pdf)

C98:05  Fjármögnun Sundabrautar (Financing the Sundabraut Project).

C98:04  Tölfræðilegar aðferðir við fasteignamat. 

C98:03  Eftirspurn eftir innanlandsflugi (Demand for Domestic Flight). 

C98:02  Atvinnuáhrif vegna Reykjavíkurflugvallar (The Economic Impact of Reykjavik Airport). 

C98:01  Könnun á flutningum eftir vegakerfinu: Áfangaskýrsla nr. 3 (Goods Transport Survey: Interim Report No. 3).

 

1997

C97:09  Framleiðni innan atvinnugreina á Íslandi 1973-1994: Samanburður við Danmörku og Bandaríkin. (.pdf) 

C97:08  Hlutdeild kvenna í heildartekjum íþróttahreyfingarinnar. 

C97:07  Kynslóðareikningar fyrir Ísland (Generational Accounts for Iceland). (.pdf) 

C97:06  Veiðigjald og skattbyrði byggðarlaga. 

C97:05  Bókaútgáfa á Íslandi árið 1995. 

C97:04  Könnun á flutningum eftir vegakerfinu: Áfangaskýrsla nr. 2 (Goods Transport Survey: Interim Report No. 2). 

C97:03  Forathugun á skipulagi samgöngumála. 

C97:02  Menntun, mannauður og framleiðni. 

C97:01  Staðsetning Reykjavíkurflugvallar.

 

1996

C96:04  Nýjar aðferðir við áhættustjórnun í bankakerfinu: Tillögur um undirbúning og framkvæmd. 

C96:03  Kostnaður vegna umferðarslysa á Íslandi. 

C96:02  Greining arðsemi vetrarþjónustu Vegagerðarinnar.  

C96:01  Könnun á flutningum eftir vegakerfinu: Áfangaskýrsla nr. 1 (Goods Transport Survey: Interim Report No. 1).

 

1995

C95:09  Framreikningur heilbrigðisútgjalda. 

C95:08  Bókaútgáfa á Íslandi árið 1994. 

C95:07  Samanburður á niðurstöðum OECD skýrslu og skýrslu Hagfræðistofnunar H.Í. 

C95:06  Kostnaður við Lánasjóð íslenskra námsmanna og eiginfjárstaða sjóðsins um áramót 1994-1995. 

C95:05  Forathugun vegna könnunar á flutningum eftir vegkerfinu. 

C95:04  Sex matarkörfur. 

C95:03  Investment Opportunities in the Baltic States. 

C95:02  Bókaútgáfa á Íslandi árið 1993. 

C95:01  Kostnaður vegna umferðarslysa 1993.

 

1994

C94:04  Ísland og Evrópusambandið. 

C94:03  Keflavíkurflugvöllur: Tekjuöflunarleiðir og markaðssetning. 

C94:02  Sameining orkufyrirtækja í Borgarfirði. 

C94:01  Staða bílgreinarinnar í íslensku efnahagslífi.

 

1993

C93:10  Verðnæmi eftirspurnar í innanlandsflugi: kostnaður, verðlagning og afkoma. 

C93:09  Spálíkan fyrir nokkrar mikilvægar þjóðhagsstærðir, til skamms tíma. 

C93:08  Útgjöld íslenskra ferðamanna erlendis: Tímabilið október til desember árið 1992. 

C93:07  Er hagkvæmt að taka upp þrípróf fyrir þungaðar konur? 

C93:06  Fiskvinnsla: Vinnslustöðvar, framleiðsla og útflutningur. 

C93:05  Tekju- og gjaldaskipting í skráningum og skoðunum ökutækja (II). 

C93:04  Bókaútgáfa á Íslandi árin 1987-1992. 

C93:03  Stuðningur íslenskra stjórnvalda við landbúnað. 

C93:02  Tannlæknadeild og arðsemi tannlæknamenntunar. 

C93:01  Rekstur innlánsstofnana á Íslandi.

 

1992

C92:12  Tjónabifreiðar. 

C92:11  Tekju- og gjaldaskipting í skráningum og skoðunum ökutækja. 

C92:10  Mat á þjóðhagslegum ábata almenningsvagna, framhaldskönnun. 

C92:09  Þjóðhagslegur ávinningur Hvalfjarðarganga. 

C92:08  Þjóðhagsleg arðsemi menntunar. 

C92:07  Fiskveiðar: Verðmæti og afkoma. 

C92:06  Hagkvæmni sameiningar stofnana og fyrirtækja sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. 

C92:05  Neytendur, GATT og verðlag landbúnaðarafurða. 

C92:04  Samanburður á heilbrigðisútgjöldum:  Fyrri hluti. 

C92:03  Starfsmenntun og atvinnulífið. 

C92:02  Framkvæmdir og verktakar. 

C92:01  Áætlun um sparnað á árinu 1992.

 

1991

C91:07  Verðmyndun og þróun matvöruverðs á Íslandi. 

C91:06  Ákvæðisvinna og hlutaskipti í opinberum rekstri. 

C91:05  Þjóðhagsleg hagkvæmni eflingar leikskóla og lengri skóladags í grunnskóla. 

C91:04  Fjármagnsmarkaður og hagstjórn. 

C91:03  Kostnaður og tekjur þjóðfélagsins vegna áfengisneyslu árin 1985-1989. 

C91:02  Efnahagssamvinna Evrópuþjóða og hagstjórn á Íslandi. 

C91:01  Gengisstefna í opnu smáríki (Exchange Rate Policies in a Small Economy).

 

1990

C90:01  Orkuverð á Íslandi 

Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is